Školní parlament

   ŠKOLNÍ PARLAMENT

ZŠ DUBNÉ   

  

Co je školní parlament:

Skupina volených zástupců V. – IX. třídy (vždy dva zástupci za třídu), která se bude pravidelně jednou za měsíc scházet s paní učitelkou K. Stinglovou a R. Hesovou. Prostřednictvím školního parlamentu mohou žáci měnit naši školu a její okolí.

Činnost parlamentu:

Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají poslanci školního parlamentu informace o tom, co by bylo možné ve škole a v obci zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Čemu se parlament věnuje:

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

 • proměňují prostředí školy a jejího okolí,
 • zlepšují atmosféru ve škole,
 • vzdělávají žáky (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
 • podporují charitu.

Co školní parlament žákům přináší:

Mají informace o tom, co se ve škole a v obci děje,

 • mohou do tohoto dění aktivně zasahovat a zlepšovat prostředí školy,
 • mohou pomáhat svým spolužákům,
 • naučí se spolupracovat ve skupině a prezentovat své myšlenky,
 • naučí se respektovat názory druhého,
 • poznají základy demokratického myšlení.

inspirativní video: https://youtu.be/hExCb-6O3vQ

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

03. 10. 2022

 • určení hlavního zástupce každé třídy a jeho náhradníka
 • výroba vlastní vizitky
 • výběr loga z návrhů celé školy
 • rozdělení funkcí v ŠP – předseda, místopředseda, mluvčí, fotograf, nástěnkář, zapisovatel, rychlá spojka, ….
 • návrhy na činnost při Dni otevřených dveří
  

26. 09. 2022

 • přivítání členů ŠP panem ředitelem
 • seznámení se navzájem
 • práva, povinnosti a činnost ŠP na naší škole – vytvořili parlamenťáci
 • zadání úkolu pro všechny třídy – navrhnout logo ŠP