Školní parlament

   ŠKOLNÍ PARLAMENT

ZŠ DUBNÉ   

  

Co je školní parlament:

Skupina volených zástupců V. – IX. třídy (vždy dva zástupci za třídu), která se bude pravidelně jednou za měsíc scházet s paní učitelkou K. Stinglovou a R. Hesovou. Prostřednictvím školního parlamentu mohou žáci měnit naši školu a její okolí.

Činnost parlamentu:

Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají poslanci školního parlamentu informace o tom, co by bylo možné ve škole a v obci zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Čemu se parlament věnuje:

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

 • proměňují prostředí školy a jejího okolí,
 • zlepšují atmosféru ve škole,
 • vzdělávají žáky (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
 • podporují charitu.

Co školní parlament žákům přináší:

Mají informace o tom, co se ve škole a v obci děje,

 • mohou do tohoto dění aktivně zasahovat a zlepšovat prostředí školy,
 • mohou pomáhat svým spolužákům,
 • naučí se spolupracovat ve skupině a prezentovat své myšlenky,
 • naučí se respektovat názory druhého,
 • poznají základy demokratického myšlení.

inspirativní video: https://youtu.be/hExCb-6O3vQ

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2023 - 2024

21. 9. 2023 

 • Přivítání nových členů ŠP 

 • Představení všech členů ŠP 

 • Seznámení s povinnostmi a právy členů ŠP

 • Příprava aktivit na říjen:      

  • 2. 10. Světový den vegetariánství  

  • 2. 10. Mezinárodní den hudby

  • 20. 10. Mezinárodní den kuchařů

  • 31. 10. Halloweenská svačina  

 • Další schůzka ŠP naplánována na 19. 10. 2023