III. třída – Sluníčka

Třídu sluníček navštěvují děti ve věku 4 - 5 let, které již převážně navštěvovaly MŠ a znají se z předešlého roku. Cíle práce jsou zaměřeny především na všestranný rozvoj dětské osobnosti a na získávání potřebných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro uplatnění ve společnosti.

Prohlubují se hygienické návyky, sebeobsluha a společenské chování a jednání. Dostatečným pohybem podporujeme tělesný vývoj a hrubou a jemnou motoriku.

Třída Sluníček - Evička a Maruška

Kontakt: 724 020 255

e-mail: eva.cizkova@zsdubne.cz, marie.drmotova@zsdubne.cz