Důležitá oznámení ŠD

Provoz školní družiny od 4. 9. 2023

Do školní družiny je možné přihlásit děti navštěvující 1. - 3. ročník základní školy.

V případě potřeby je možné využít i ranního dohledu nad dětmi, který probíhá 

od 6:00 hod. do 6:30 hod. v prostorách školní jídelny, dále pak 

od 6.30 hod. do začátku vyučování ve třídě 4.A vedle jídelny, kde mají děti k dispozici hračky.

Provoz školní družiny končí v 16.30 hod.