II. třída – Berušky

Věk dětí ve třídě Berušek se pohybuje v rozmezí 3 - 4 roky. Podle věku dětí je sestavován třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou zohledněny věkové zvláštnosti a potřeby dětí.

Cíle práce jsou v této třídě zaměřeny především na prohlubování a upevňování již získaných dovedností a návyků, důraz je kladen na rozvoj jemné motoriky, praktických dovedností a komunikačních schopností.

Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí, jsou využívány formy záměrného i spontánního učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. Cílů výchovy je dosahováno hravou a zábavnou formou.

Třída Berušek - Danča a Míša

Kontakt: 702 173 067

e-mail: daniela.sipova@zsdubne.cz, michaela.fillova@zsdubne.cz