IV. třída - Včelky

Třídu Včelek navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. Tomuto věku je přizpůsobeno jak vybavení třídy, tak didaktický materiál i třídí vzdělávací plán. Ten je primárně zaměřen na získávání co největší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy a rozvíjení předškolních dovedností. Náročnost programu upravujeme dle individuálních potřeb a možností dětí. Vedeme děti k samostatnosti, a to nejen v sebebsluze, ale i při hrách, pracovních i pohybových činnostech. Z důvodu ulehčení adaptace předškolních dětí spolupracujeme se základní školou.

Na Včelky se každé ráno těší paní učitelky Péťa a Romča.

Kontakt: 606 035 574

e-mail: petra.cervickova@zsdubne.cz, romana.tomaskova@zsdubne.cz