O škole

O škole

Základní a mateřská škola se nachází v malebném přírodním prostředí na úpatí Blanského lesa deset kilometrů od Českých Budějovic v obci Dubné. Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro realizaci environmentální a polytechnické výchovy.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabule a interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětí.

Okolí školy je oblastí s nesmírnou kulturně-historickou hodnotou. Do školského obvodu Základní školy Dubné spadá například známá vesnička Holašovice, zapsaná na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, která je osadou obce Jankov. Mimo Dubného a Jankova sem dále patří Branišov, Třebín, Čakov, Čakovec, Holubovská bašta, Křenovice, Jaronice, Žabovřesky, Kvítkovice, Habří, Lipí, Kaliště u Lipí, Hradce a Závraty. Základní školu ovšem navštěvují i děti z Českých Budějovic, Záboří, Čejkovic, Lhenic a dalších obcí.

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Při základní škole byl současně zřízen Nadační fond ZŠ a MŠ Dubné, který slouží k doplňkovému financování a podpoře školy a žáků. Nadační fond organizuje charitativní akce na podporu rodinám žáků, kteří se ocitli v nelehké situaci, přispívá na financování akcí pro děti a žáky a v neposlední řadě hradí stravné žákům rodičů nacházejících se v tíživé finanční situaci.