ZŠ a MŠ Dubné - Šablony III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017581


Celkové výdaje:  1,1 mil. Kč

Z toho dotace z : 1,1 mil. Kč

Ukončení realizace: 08/2022