ZŠ a MŠ Dubné, OP JAK, Šablony I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002449


Celkové výdaje:  3,525 mil. Kč

Z toho dotace z : 3,525 mil. Kč

Realizace: 11/2022 - 10/2025