Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy Dubné

Celkové výdaje:  2,9 mil. Kč

Z toho dotace z : 2,2 mil. Kč

Ukončení realizace: 10/2017