Podpora aktivit ZŠ a MŠ Dubné

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009864

Celkové výdaje:  1,99 mil. Kč

Z toho dotace z : 1,99 mil. Kč

Ukončení realizace: 08/2020