DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výše podpory je dle rozhodnutí MŠMT.

Realizace je 1.9.2021 do 31.8.2023.